Psikiyatri

endeitplrutr

Psikiyatri'de ergoterapi psikotik, nevrotik ve psikosomatik bozuklukları olan ve bağımlılık hastalıkları bulunan her yaştan hastayı tedavi eder. Bunlar örneğin çocukluk ve gençlik yaşlarında psijik bozukluklar, nevrotik bozukluklar, şahsiyet ve davranma bozuklukları, depresyonlar, şizofreniler, şizotipik ve akli bozukluklar, gıda alımındaki bozukluklar, afektif bozukluklar, dementiyel Sendromlar, beyin organik Psikosendrom, alkol, uyuşturucu, ilaç ve kumar bağımlılığı bozuklukları.

Psikiyatri'de ergoterapi'nin temel amaçları aşağıda belirtilen noktalarda gelişmenin, düzelmenin ve korumanın sağlanmasıdır:

  • Günlük planlamada uyarma, güdüm, dayanıklılık, sebat, duruma uygunluk ve bağımsızlık gibi psijik temel fonksiyonlar
  • Şahsi ve yabancı algılanmalarda hakikate bağlı kalış
  • Duruma uygun davranış, sosyo-duygusal yetenekler ve çok yönlü faaliyet yeteneği
  • Algı fonksiyonları
  • Psijik sağlamlık ve şahsi güven
  • Bağımsız yaşam ve temel çalışma yeteneği

Burada esas olarak üç tedevi girişimi önemlidir: Yetki ağırlıklı yöntem, kaybolmuş veya bulunmayan yetenekleri öğrenmek veya onların talimi için, hastanın seçilen tekniği ve çalışmaları uyguladığı, prosedeye bağlı sonuçları amaçlayan bir girişimdir. Çok yönlü yöntem genel olarak prosedeye bağlı grup önerilerini içerler, fakat aynı zamanda sonuçları amaçlayan kısımları da bulunabilir. Burada grup üyelerinin birbirleri arasındaki tartışmalar ön planda yeralır.

Deyim ağırlıklı yöntem prosedeye bağlı bir girişim olup, kreyatif hazırlanacak önerilerle hastanın kendi hisleri, arzuları ve çabaları ile mücadele etmesini teşvik eder. Psijik bozuklukların tadavisinde de, ağır hastalık gidişatının benimsenmesinde yardımcı olabilmek veya kalıcı bir bedeni hasarla ilgili davranışları düzeltmek için, tatbik edilir.