Pediyatri

endeitplrutr

Pediyatri'de ergoterapi, gelişmelerindeki gecikmeler neticesinde bağımsızlıkları ve işlem yetenekleri kısıtlı veya özürlülük tehlikesi bulunan veya özürlü olan bebeklik yaşlarından, gençlik yaşlarına kadar olan çocuklara hitap eder. Bunların nedenleri örneğin, beyindeki hasarlar veya gelişme bozuklukları, duygu aksaklıkları, algıların değerlendirilmesindeki bozukluklar, sosyal gelişme ve irtibat yeteneği bozuklukları, ayrıca ruhi hastalıklar ve akli özürlülükler neticesinde hareket seyrinin doğuştan veya erken yaşlarda başlayan bozukluklarıdır.

Öncelikli amaç, daima çocuğun imkan dahilindeki en büyük işlem yetenekliği ve buna bağlı olarak, azami bağımsızlığıdır. Bunu içerleyenler, örneğin

  • Hareket seyrinin, gerginliğin regüle edilmesinin ve koordinasyonun düzeltilmesi
  • Duygu algılarının/duyumsal entegrasyonun gerçekleştirilmesi ve bütünleştirilmesi ile bedeni algıların ve bedeni semanın düzeltilmesi
  • Konsantrasyon ve süreklilik gibi algıya dayanan yeteneklerin geliştirilmesi ve düzeltilmesi
  • Sosyo-duygusal yeteneklerin, diğerleri yanısıra, duygusal yöneltimin, afektlerin, güdülenmenin, veya irtibatın geliştirilmesi ve düzeltilmesi
  • Çocuğun aileye ve çevreye entegrasyonu
  • Kalıcı noksanların, diğerleri yanısıra yardımcı gereçlerle de telafisi

Diğerleri yanısıra Ayres (Duyumsal Entegrasyon Terapisi), Affolter, Bobath, Castillo Morales ve Forstig'in tedavi taslakları çerçevesinde tedavi yapılır.

Tedavide sunulan çocukla ilgili bütün işlevler prensipte maksada uygun bir fiili münasebette bulunmalıdırlar. Çocuğun/gencin gerçek gelişme durumu bütün önlemlerin temelidir. Bunun için çocuğun bütün zihinsel, duygusal ve bedeni yeteneklerinin ve eksikliklerinin tesbit edilmesi gerekir. Ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve onlarla sıkı bir müşterek çalışmanın yapılması ile çocukla ilgilenen bütün şahıslarla yapılacak mübadeleler tedavinin vazgeçilmez parçalarıdır.